ម៉ោង សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ បណ្ដាញព័ត៌មានមហាជន

Thursday, September 11, 2014

កម្មវិធីបរិច្ចាកឈាម ដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅអង្គការ Sols Cambodia ថ្ងៃទី11-09-14

by Unknown  |  in សកម្មភាពយើង at  Thursday, September 11, 2014

ថ្ងៃទី11-09-14នេះមានកម្មវិធីបរិច្ចាកឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅអង្គការSols Cambodia ភូមមិត្តភាព ស/ងព្រែក- ឯង ខណ្ឌច្បាអំពៅ ភ្នំពេញ Solsបាន សហការ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម និងវិទ្យុ( មហាជនFM. 95.30MHZ )ដើម្បីបានផ្សព្វផ្សាយ ឮសំលេងផ្ទាល់តាមរយះរលកធាតុ អាកាសរបស់វិទ្យុ មហាជន ឲ្យបានយល់-ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការបរិច្ចាកឈាម ដោយ ទឹកចិត្តមនុស្សធ៌ម ដូច្នេះសូមឲ្យ មហាជន មេត្តាចូលរួមសហការជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ផ្តល់ឈាមទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានផ្តល់ឈាមជូនទៅដល់ ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលត្រូវការ ឈាមជាបន្ទាន់។ចំនួនសិស្សនិសិ្សត ដែលបានបរិច្ចាកឈាមសរុប50នាក់៕Advertisement
© 2013 Mohachun News Network.Designed by Share4Khmer