ម៉ោង សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ បណ្ដាញព័ត៌មានមហាជន

Thursday, December 11, 2014

កម្មវិធីមនុស្សធម៌​ បរិច្ចាកឈាម ដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅសាកល វិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ

by Unknown  |  in សកម្មភាពយើង at  Thursday, December 11, 2014

កម្មវិធីមនុស្សធម៌​បរិច្ចាកឈាម ដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១១ និង១២​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ដែលមានអ្នកចូលរួមបរិច្ចាកឈាមចំនូន​ ៧៤០​ នាក់។


Advertisement
© 2013 Mohachun News Network.Designed by Share4Khmer