ម៉ោង សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ បណ្ដាញព័ត៌មានមហាជន

Sunday, December 27, 2015

សូមមេត្តាជួយ ដើម្បីពួកគេបាន ទទួលនូវជីវភាព សម្យរមខ្លះផង

by Sornthoeurn  |  in ព័ត៌មានថ្មីៗ at  Sunday, December 27, 2015

សូមមេត្តាជួយ ដើម្បីពួកគេបាន ទទួលនូវជីវភាព សម្យរមខ្លះផង.។ នៅពេលលោកអ្នក ហូបម្ហូបដ៍មានតម្លៃ. លោកអ្នកចូលហាងធំៗ. លោកអ្នកសំរាកក្នុង គេហដ្ឋានធំៗ សណ្ឋាគារទំនើប. ប៉ុន្តែមិត្តរបស់ខ្ញុំ បានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង. នេះរឺតម្លៃដែលគួរ ទទួលបានសំរាប់អ្នកការពារជាតិ..? សូមចុះអោយដល់ មើលអោយច្បាស់. កុំទៅយកតែរូបភាព រៀបចំមុន ហើយថតមកបង្ហាញ ថាវាមានភាពល្អប្រសើរ. យ៉ាងណាសង្ឃឹមថា ជីវភាពរស់នៅ របស់ពួកគេ និងត្រូវបានទទួល នូវភាពល្អប្រសើរ. ។ ដោយក្តីគោរព ពីអតីតយុទ្ធជនម្នាក់...

Advertisement
© 2013 Mohachun News Network.Designed by Share4Khmer